top of page

Boliger Ulven

På oppdrag av Fabritius AS har EGG arkitekter tegnet et skisseforslag for boliger og sykehjem på en del av området Ulven i Oslo.

Både boligprosjektet og sykehjemmet er modulbasert, og boligbebyggelsen varierer mellom 5-7 etasjer, totalt ca 16.000 m2 BRA.

Garasjer og boder og tekniske rom er plassert under bakken, med ca 5.000 m2 BRA.

 

Volumene danner en kvartalsbebyggelse, med inngangspartiene lagt til de felles gårdsrommene, som gjennom bygningsvolumene blir skjermet for trafikkstøy.
 

Prosjektet ligger i tilknytning til et grøntdrag som går gjennom området, med en gammel jernbanetrasè. Modulprosjektet er bygget opp slik at man med utgangspunkt i hver oppgang kan variere leilighetsstørrelsene mellom 40, 70 og 90 m2 på leilighet, og således få mellom tre og fire leiligheter pr etasje og stamme.

Dette gir en fleksibilitet i planleggingen og salget av leiligheter, som kan endres langt ut i prosessen.

 

 

 

< Tilbake til Prosjekt

Moduloppbygging

Utarbeidet skisseprosjekt med både punkthus og lamellhus.
 

bottom of page