top of page

Cathrine Tønseth Sundem

Praktikant
cathrine@egg-arkitekter.no
tel +47 99 58 59 57

Dagfin
Dagfin
Partner og arkitekt i EGG Arkitekter AS siden oppstarten i 2008. Ved siden av å være prosjektansvarlig har han jobbet mye med regulering, kvalitetssikring og beskrivelser. Er spesielt opptatt av god detaljering og interiørløsninger. Har tatt rollen som uavhengig kontrollerende i flere prosjekter for andre arkitektkontorer. 
Som tidligere seniorarkitekt / faglig leder ved Arcasa Arkitekter AS har han jobbet med konseptutvikling, prosjektering, gjennomføring og myndighetsoppfølging.

Utdrag fra CV:


-The Glade, Oxshott, Nyttboligprosjekt i Surrey London.
-Tindlundpark, planbeskrivelse for boligområde med 220 boliger
-Nesøya, Asker, Boligprosjekt med 14 stk. to- og tremannsboliger

-Granfos, diverse ombygginger i eksisterende lokaler.
-Drammensveien 171 Innvendig renoveringav kontorslokaler og nytt inngangsparti.

-Diakonehjemmet, nytt resepsjonsområde og inngangsparti med frittstående rampe.

Som seniorarkitekt / faglig leder ved Arcasa Arkitekter AS  har han bl. a. hatt prosjekteringsansvar for følgende prosjekter:

-Boliger i Rolfsbukta, Fornebu - 161 boliger

-Boliger i Hoffsveien 10, Skøyen – 101 boliger

-Boligområde Vestre Voksen, Bogstad, 63 boliger

-Ombygging av kontorer og forretninger i Ruseløkkvn. 26, Oslo,

-Innovasjonssenteret på Gaustad, Glaxo Smith Kline, Oslo

-Overordnede funksjoner ved oppfølging av Telenors nybygg på Tyholt i Trondheim

-Daglig ledelse av prosjektkontor for Storebrands hovedkontor på Filipstad Brygge
med 12 – 15 medarbeidere i 2 år

-Boliger på tidl. Frydenlund Bryggeri - 260 boliger
 

-Kontrolltårn og sikringsbygg Tromsø Lufthavn ( PABAS)

-Prosjekteringledelse for Oslo Tinghus (Ostgaard arkitekter)

 

Harald
Partner og arkitekt i EGG arkitekter AS siden oppstart 2008. Ved siden av å være prosjektansvarlig har han jobbet mye med ansvarligsøker rollen og myndighetsoppfølgning både for EGG og som konsulent for andre arkitektkontorer. Er spesielt opptatt av den funksjonelle siden ved prosjektene, og med entreprenørerfaring fra tidligere har han også tatt oppdrag som prosjekterings – og prosjektledelse.  
 
Som tidligere seniorarkitekt / faglig leder ved Arcasa Arkitekter AS jobbet han med prosjektering, gjennomføring og myndighetsoppfølging av en rekke større og mindre prosjekter, som prosjektleder eller i egen regi. Utdrag fra CV:

-Ombygging av 6000 kvm Lager/kontor på Økern for Ulvenveien utvikling AS
-Diverse ombyggingsprosjekter for Diakonehjemmet Eiendom
-Diverse ombyggingsprosjekter for Oslo Turn AS

-Prosjekt /og prosjektledelse ved ombygging av tidligere Statoilbygget på Vækerø for
Norsk Hydro 15000 kvm. 

-Prosjekt /og prosjekteringsledelse for den katolske kirke vedombygging av tidligere eldrehjem
på Stabekk, Bærum.

-Gjennomføring av ny Turnhall på Hasle for Oslo Turn 2000 kvm.

-Diverse ombyggingsprosjekter for Dnb Eiendom AS


Som seniorarkitekt / faglig leder ved Arcasa Arkitekter AS  har han bl. a. hatt prosjekteringsansvar for følgende prosjekter:
-Hovedkontor for Ringnes AS, og oppføring av nytt boligområde på tidligere Ringnes Bryggeri

-Hovedkontor for Utdanningsforbundet i Hausmannsgt. Oslo

-Kontorbygg i Grensevn. 88, Oslo

-Hovedkontor for Software Innovation AS., Lysaker

-Hovedkontor for Vital forsikring AS, Lysaker ​

-Hovedkontor for Orkla AS, Skøyen, Oslo

-Kontor for Gjensidige forsikring, Strandkanten bygg 3

 -Hovedkontor for PGS, Lysaker  

-House of Norway, Norsk Hydro, Moskva

 

Marek
Marek

Partner og arkitekt i EGG Arkitekter siden oppstart i 2008. Ved siden av å være prosjektansvarlig har han jobbet mye med konseptutvikling og løsninger for større boligprosjekter. Er spesielt opptatt av teknologi og metoder i prosjektering og bygging som f.eks. modulproduksjon.

Som tidligere seniorarkitekt / faglig leder ved Arcasa Arkitekter AS jobbet han med konseptutvikling, prosjektering, gjennomføring og myndighetsoppfølging av en rekke større og mindre prosjekter.
I tillegg har han deltatt i en rekke arkitektkonkurranser både som selvstendig arkitekt og som ansatt ved forskjellige kontorer både i Polen og Norge.

Utdrag fra CV:

-Biterudveien, boligprosjekt med 12 leiligheter i Asker

-Stensbergsgata 13, Ombygging av studentboliger for SiO 2500 kvm, Oslo

-Nedre Bergheim,Boligprosjekt 5500 kvm, Trondheim

 

Som seniorarkitekt / faglig leder ved Arcasa Arkitekter AS  har han bl. a. hatt prosjekteringsansvar for følgende prosjekter:

-Søndre Jong med 100 leiligheter, basert på fabrikkfremstilte modulenheter.

-Skøyenhagen. Boligområde med 260 leiligheter og parkeringsanlegg

-Lilleborgområdet med 400 leiligheter, forretninger og P-anlegg på Lilleborg fabrikkers tidligere område ved Akerselva.

-Skullerudhagen. Boligområde med 170 leiligheter,

-Etterstadkroken 5 med 250 leiligheter og P-anlegg,

-Sagene Ring med 260 leiligheter, forretninger og underjordisk garasjeanlegg, inkl. full rehabilitering av de gamle trikkestallene.


Ansatt hos Anker & Hølaas Arkitekter fra 1987 - 1995:

-Grønlands torg med 600 leiligheter.( Anker & Hølaas)

 

Cathrine
Bilde til nettside.jpg
Cathrine

Praktikant hos Egg Arkitekter siden september 2019.

Student ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. 

Utdrag fra CV:

- Studentrepresentant og styremedlem i OAF og NAL Student siden høsten 2018. 

 

bottom of page