top of page

Boligprosjekt Kolstad 

Forslag til regulering av boligprosjekt, Kolstad i Drøbak.

Ca 800 boliger, med bygningstyper fordelt på rekkehus, eneboliger og blokkbebyggelse.

Vi har utviklet ulike varianter innenfor hver bygningstype, som kan passe til det delvis bratte terrenget i området.

 

Plasseringen av boligene er vurdert med hensyn til utsyn og solgang i forhold til de forskjellige delene av tomten.

Det finnes flere kulturminneområder på tomten som det er tatt hensyn til og integrert i en felles sentralt plassert park.

Hovedveien gjennom området slynger seg forbi de forskjellige boliggruppene, og dimensjoneres for kollektivtrafikk. Et nett av gangveier forbinder bebyggelsen med det øvrige Drøbak, bl.a. gjennom en lengre gangbru over den skogbevokste dype dalen som definerer vestsiden av tomten. Det legges vekt på å integrere området best mulig med eksisterende bebyggelse i området, og lette atkomsten til og fra Drøbak sentrum.

 
 

< Tilbake til Prosjekt

bottom of page