top of page

Utvidelse av enebolig. Utgangspunktet var en enebolig med litt anonym adkomst og lite arealeffektiv planløsning. Taket ble forlenget for å

etablere et nytt overdekket inngangsparti og en utvidelse av oppholdsdelen, noe som bidro til å heve kvaliteten på huset vesentlig.

Oppdragsgiver er meget fornøyd med resultatet - og beskriver overbygget over trappen som en genistrek!  

 

 

< Tilbake til Prosjekt

Utvidelse av
enebolig 

bottom of page