top of page

Prosjekter
​​EGG Arkitekter AS

 

2015 Haslehallen
Ny turnhall for Oslo turn
ca 17 000 kvm

 

2014 Philip Pedersens vei 1
Tilbygg trim-rom
ca 100 kvm, Bærum

 

2014 Nyveien 17. Villa Maria
Prosjekt og prosjekteringsledelse.
Ombygging for den katolske kirke.

​2014 Norsk Hydro
Utvidelse av Garderober for Norsk Hydro
ca 100 kvm, Oslo

2014 Inngangsparti for DnB Nor

 

2013- 2014 Karl Johans sommerservering

Arkitekt og ansvarlig søker.

 

2013 Bilia, Økern 
Nytt kundemottak og delelager. 
ca 375 kvm

 

​2013 Stensberggata 13
Ombygging av studentboliger for SiO
2500 kvm, Oslo

2012 2013 Norsk Hydro rehabilitering,
Ombygging av kontorer på Vækerø.
15 000 kvm, Oslo

 

2012 St. Olavsgate 25, for Oslo Turn

Ombygging kontor og fritthengende interntrapp i lysgård, Oslo

 

2012 Diakonhjemmet, eiendomsavdelningen
Nytt inngangparti og kontorer, Oslo

2012 HMS Kabelgaten 15, Økern
Ombygning for industri, lager og kontor, Oslo

2011-2012 Biterudveien,
Boligprosjekt 12 leiligheter, Asker


2011-2012 Møllergata 28 - Maran Ata
Ombygging kontor og nytt inngangsparti

2011 Nav Hjelpemiddelsentralen,
Lager, kontor, industri 5000 kvm, Oslo
 

2010-2011 Haslevangen 15

Forslag til ny turnhall for Oslo turn.


2010-2012 Nedre Bergheim
Boligprosjekt 5500 kvm. Trondheim
Modulbygg ved Unihouse, Polen.
 

2010 - Hardrock Cafè, Oslo

Konsept uteservering2009 Prosjekt Nesøya, Asker
Boligprosjekt med 14 to - og tremannsboliger Prosjekter i regi av​

Arcasa Arkitekter AS

2009 Søndre Jong
Boligprosjekt 100 leiligheter, Bærum


2006 Stiklestadkvartalet
Boligprosjekt 20 000 kvm, Oslo
 

2007 Hundsund

Boligprosjekt 58 leiligheter, Bærum


2006 Ringnes Park vest
Boligprosjekt 55 000 kvm, Oslo


2006 Rolfsbukta på Fornebu
Boligprosjekt 160 leiligheter, Bærum

 

2005-2008 Skøyenhagen

Boligprosjekt 16 000 kvm, Oslo2005 Borggata 7

Boligprosjekt 8800 kvm, Oslo​


2005 Lysehagan 46
Boligprosjekt 6000 kvm, Oslo​


​2004-2005 Hoffsveien 10

Boligprosjekt 6100 kvm, Oslo​


2003-2005 Ringnes Park øst

​Boligprosjekt 16 000 kvm Oslo

 

2003-2005 Skullerud A1, A2 and A3
Boligprosjekt 5200 kvm, Oslo​

 

2003-2004 Bergensgata 26
Boligprosjekt 7100 kvm, Oslo​

 

2001-2003 Hausmannsgate 17

Hovedkontor for Utdanningsforbundet
7000 kvm, Oslo​

2001 Osterhausgata 16-18

Boligprosjekt 7100 kvm, Oslo


1999-2001 Tjernsmyr næringspark, Bærum
Hovedkontor for Software Innovation AS
13 000 kvm

1999-2001 Grenseveien 88, Oslo

Kontor 11 000 kvm 
 

1999-2001 Gluckstadgata 5

Boligprosjekt, rehabilitering
4000 kvm, Oslo

1998-2002 Etterstadskroken 5
Boligprosjekt 30 000 kvm, Oslo

1997-2004 Skullerud,
Omsorgs - og boligprosjekt 
17 000 kvm, Oslo

1997-2003 Lilleborg
Boligprosjekt 50 000 kvm, Oslo

 

​​1997-2003 Vestre Voksen

Boligprosjekt 18 000 kvm, Oslo


1997-1998 Parkbygg 2-3, Granfos, Bærum

Hovedkontor for Vital Forsikring AS,
8000 kvm


1997-1998 Orklabygget, Oslo​

Hovedkontor for Orkla AS, 8000 kvm 

 

1995-1997 Sagene Ring

Boligprosjekt 30 000 kvm, Oslo

 

1995-1997 Frydenlund, Oslo

Boligprosjekt 30 000 kvm

 

1993-1995 Strandkanten bygg 6, Bærum 

Hovedkontor for PGS AS på Lysaker

10 000 kvm 

 

1992 Storebrand hovedkontor

60 000 kvm, Aker brygge, Oslo

 

Prosjekt i regi av

Anker og Hølaas AS ​1986-1991 Grønlands torg
Boligprosjekt 600 leiligheter, Oslo

bottom of page