top of page
Lilleborg illustrasjon 2.jpg

Lilleborg trapp i naturen

Man kommer fra Lilleborg langs elvebredden, og begynner først å gå opp det flate partiet via en plassbygget eseltrapp. Vi foreslår så en prefabrikkert ståltrapp, med to trappeløp forbundet med et repos, som legges litt sydvest oppover i det som fortoner seg som et søkk i skråningen. Det er litt mindre bratt her. Vel oppe på et repos snur man nordøst og følger en rampe opp litt skrått bortover langs terrenget, til man nærmer seg Jerusalem bro. Her vender man og følger et nytt trappeløp opp parallelt med broen til det begynner å flate ut i en plassbygget eseltrapp fram til fortauet ved enden av broen.

Lilleborg illustrasjon 3.jpg
FRA TOPP.jpg
ny path.jpg
snitt 2.jpg
situasjonsplan 2.jpg
Kollasj.jpg
fra bunnen.jpg
bottom of page